เมนูหลัก
รถเข็นเหล็กชุบโครเมี่ยม
รถเข็นอลูมิเนี่ยมอัลลอยด์
รถเข็นนั่งถ่าย/ปรับนอนนั่งถ่าย
เก้าอี้นั่งถ่าย
เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า
เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน
ที่นอนลม
อุปกรณ์ช่วยเดินต่างๆ ไม้เท้า ไม้เคน ไม้ค้ำยัน
ค่าขนส่งสินค้า
การสั่งซื้อสินค้า/เงื่อนไขการชำระเงิน
Member Log in
Login
Password
ลืมรหัส
New Member Register

หลักในการเลือกเครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟัง คือ อะไร ?เครื่องช่วยฟังก็คือ เครื่องขยายเสียง ขนาดเล็ก นิยมใช้กับคนที่มีปัญหาในการรับฟังเสียง ประ-
กอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่นไมโครโฟน ลำโพง และเครื่องขยายเสียง ปัจจุบันมี
หลายรูปแบบและมีการพัฒนาคุณภาพให้ดีมากขึ้น
วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดของการเลือกเครื่องช่วยฟังก็เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้การได้ยินที่เหลือ
อยู่ (residual hearing) ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด ได้เครื่องที่มีเสียงรบกวนน้อยที่สุด ซึ่งจะ
ส่งผลให้การฟังเข้าใจคำพูดดีขึ้น   มีความเพี้ยนของเสียงที่ได้ยินน้อยลง   เครื่องช่วยฟังที่มีราคา
แพงที่สุดไม่ใช่จะดีที่สุดสำหรับท่านเสมอไป สิ่งสำคัญที่จะพิจารณา ต้องขึ้นอยู่กับประเภท และ
ระดับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยินเป็นหลัก
สาเหตุที่การเลือกและการลองเครื่องช่วยฟังมีความจำเป็นเนื่องจาก

        1.    มีความแตกต่างกันระหว่างเครื่องช่วยฟังแต่ละเครื่อง

2.    ระดับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยินแต่ละคนแตกต่างกัน รวมถึงปฏิกิริยา ระหว่าง
ผู้ป่วย   กับเครื่องช่วยฟัง  ที่มาจากความแตกต่างกันในเรื่องของลักษณะ   ทางกายวิภาค
(Anatomy ของหู และ Canal resonance)
3.   ประสิทธิภาพของเครื่องแต่ละเครื่อง แต่ละยี่ห้อ
4.  การปรับแต่งเสียงให้เหมาะกับระดับการได้ยินและความต้องการของผู้ป่วยแตกต่างกัน
5. ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริการหลังการขาย
หลักในการเลือกเครื่องช่วยฟังมีดังนี้ คือ
1.    ประเภทและระดับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยิน
ก่อนการใส่เครื่องช่วยฟังทุกครั้งควรได้รับการตรวจวัดระดับการได้ยินก่อน เพื่อประเมิน
ความผิดปกติ เพราะความผิดปกติบางประเภทสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการกินยา หรือ
การผ่าตัด   นอกจากนี้ระดับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยิน   จะเป็นตัวบอกกำลัง
ขยายของ เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมได้ดีที่สุด
2.      รูปแบบ
ในปัจจุบันเครื่องช่วยฟังมีหลายรูปแบบ ได้แก่ แบบกล่อง แบบทัดหลังหู และแบบใส่ใน
ช่องหู
แต่ละแบบจะมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน ดังนี้
แบบกล่อง
ข้อดี
 • ปุ่มควบคุมมีขนาดใหญ่
 • กำลังขยายสูง ดูแลง่าย
 • ใช้ถ่านไฟฉายธรรมดา หาซื้อง่าย
 • ราคาถูก
ข้อเสีย
 • เสียงรบกวนมาก
 • ไม่เป็นธรรมชาติ สายรุงรัง
 • เครื่องขนาดใหญ่มองเห็นง่าย
แบบทัดหลังหู (Behide The Ear, BTE)
ข้อดี
 • ขนาดเล็ก กระทัดรัด สวยงาม
 • คุณภาพเสียงดีแบบดิจิทอล (Digital)   
 • เครื่องใส่ในหูซึ่งเป็นตำแหน่งที่
 • เป็นธรรมชาติที่สุด